Leiding geven aan interculturele teams: Begrijp je de cultuurverschillen binnen jouw team?

This is a Dutch translation of a previously published Leadershipwatch article on how to deal with cross-cultural differences within your team. Click to read original article.

Voor leidinggevenden is het vermogen om mensen op één lijn te krijgen, om mensen te aligneren, een cruciale vaardigheid. Immers: mensen die echt gealigneerd zijn dragen gezamenlijke beslissingen alsof het hun eigen beslissingen zijn (in plaats van mee te bewegen omdat ze moeilijk anders kunnen); handelen vanuit overtuiging en toewijding (in plaats van mee te liften op de energie van anderen); en committeren zich persoonlijk tot het bereiken van de gewenste resultaten. Mensen aligneren was al belangrijk toen Henry Ford zijn automobielbedrijf van nul af uit de grond stampte, en wordt in de snel veranderende wereld van de toekomst nog belangrijker. Met de globalisering stijgt het aantal nationaliteiten en culturen waar je in je werkomgeving mee te maken krijgt. Hoe beïnvloedt dit gedragingen van mensen? Wat betekent dit voor het nemen en uitvoeren van beslissingen in teams? Hoe ga je hier als leider goed mee om?

Interculturele leiderschapskwaliteiten zijn in de 21e eeuw van cruciaal belang

Werken met interculturele teams, en de misverstanden waar je dan zoal tegenaan kunt lopen, was tot voor kort vooral een bron van sappige verhalen.  Tegenwoordig echter beseffen steeds meer leidinggevenden dat culturele verschillen een bedrijf of organisatie voor serieuze uitdagingen kan plaatsen. Als zij er in slagen om culturele verschillen te overbruggen, waarbij mensen de voordelen van de culturele voorkeuren van elkaar leren begrijpen en combineren, kunnen zij het succes van hun bedrijf vergroten. Als zij hier niet in slagen, staat de deur wagenwijd open voor miscommunicatie, tegenwerking, en conflicten, die succesvolle groei en innovatie serieus in de weg kunnen staan.

Daar komt nog een bedenking bovenop. De buitenlandse investeringsstroom was de afgelopen jaren grotendeels eenrichtingsverkeer:  westerse bedrijven richtten hun blik op het oosten, en openden dochterondernemingen of joint ventures in China en andere Aziatische tijgerlanden. Westerse culturele invloeden en denkpatronen verspreidden zich in het oosten. Chinezen volgden westerse leiderschap programma’s, haalden hun diploma’s in Amerikaanse en Europese business schools, en maakten kennis met westerse managementprincipes. In de toekomst echter kunnen we meer fusies en overnames van Oost naar West verwachten, zoals Chinese bedrijven als Huawei Technologies, Lenovo en Geely nu al laten zien. Voor de nieuwe generatie leiders, of ze nu opgroeiden in het Oosten of het Westen, wordt het leren overbruggen van cultuurverschillen dus nog een stuk belangrijker.

Als ik leiderschap teams begeleid bij het omgaan met de uitdagingen van intercultureel samenwerken, grijp ik dikwijls terug naar wat ik in het verleden heb geleerd van Fons Trompenaars en Charles Hampden-Turner. Ik  heb het geluk gehad met hen samen te werken en aan den lijve te ondervinden hoe je bedrijfsresultaten meetbaar kunt verbeteren door cultuurverschillen binnen management teams te overbruggen en echte alignment te creëren tussen mensen.

Ik leerde drie cruciale lessen, die vandaag relevanter zijn dan ooit:

1) Alles begint met het creëren van een wederzijds bewustzijn van de cultuurverschillen die succesvol samenwerken hinderen.

Succesvolle leiders zijn niet bang om een discussie uit te lokken over de cultuurverschillen die zij in hun teams denken te zien, en over de impact van deze verschillen op prestaties en gedrag. Zij vinden zo’n discussie nodig.  Ze begrijpen dat het creëren van een open gesprek cruciaal is om onderling vertrouwen en respect te creëren.

2) Culturele verschillen kun je enkel overbruggen als je begrijpt waar ze vandaan komen.

Ik ontmoet vaak leidinggevende teams waar de discussie zich beperkt tot het uitwisselen van standpunten, en het overeenkomen van acties om de negatieve gevolgen van de gepercipieerde verschillen te beperken. Succesvolle leiders begrijpen dat dit niet volstaat om de situatie blijvend te verbeteren. Zij willen verder gaan dan enkel zien waar de culturele hinderpalen zitten. Zij willen begrijpen waar deze verschillen vandaan komen, ervan leren, en zij willen dat hun teams ook echt begrijpen en leren.  Zij weten dat het in dergelijke discussies nooit draait om ‘juist’ versus ‘verkeerd’, maar altijd om ‘percepties’ en ‘waarden’ die er achter verschillende percepties schuilen.  Zij begrijpen dat het van iedereen extra inspanning en openheid zal vragen om tot dit niveau te komen, maar zijn ervan overtuigd dat dit de sleutel is om mensen in het team daadwerkelijk nader tot elkaar te brengen.

3) Interculturele verschillen overbruggen vraagt een oplossing waarbij culturele waarden elkaar versterken, niet een klassiek compromis.

Succesvolle leiders zien in culturele verschillen een opportuniteit om het beste van beide werelden met elkaar te verenigen. Dit betekent nieuwe manieren creëren om te kijken naar en om te gaan met de verschillen in onze cultureel bepaalde voorkeuren. Niet elkaar bekampen, maar juist onze krachten combineren. Zij vermijden compromissen; deze leiden meestal enkel tot tijdelijke en middelmatige uitkomsten. Zij zoeken naar oplossingen waarbij beide culturele waarden elkaar versterken en bereiken zo de beste resultaten.

‘Als we beide water in onze wijn doen, eindigen we beide met slechte wijn.  Maar als we de kwaliteit van onze beste druiven combineren, creëren we misschien een fantastische nieuwe wijn.’

Deze video kreeg ik van iemand die dagelijks tegen interculturele verschillen aanloopt: een krachtig betoog door Devdutt Pattanaik.  Wat aan de lange kant misschien, maar ik ben ervan overtuigd dat je het net als ik de moeite waard zult vinden.

devduttpattanaik_2009i.embed_thumbnail

Welke interculturele verschillen neem jij waar in jouw team? Hoe beïnvloeden deze verschillen de team prestaties? Hoe ga jij om met deze cultuurverschillen? Hoe creëer jij een sterker gealigneerd team? Ik kijk uit naar je reacties! 

Als je nieuwe Leadershipwatch artikelen in je mailbox wilt ontvangen, aarzel dan niet en schrijf je in bovenaan deze pagina. Je persoonlijke gegevens zullen strikt vertrouwelijk blijven.

————————————————————

Aad is een internationaal organisatieadviseur, verandermanager, alignment expert, leiderschapsteam begeleider en executive coach. Hij is oprichter en managing partner van HRS Business Transformation Services en werkt internationaal met senior leiders en leiderschapsteams op drie kerngebieden: ‘leidinggeven aan complexe veranderingen’, ‘intercultureel leidershap’ en ‘post-acquisitie integratie’. Vind hier meer over Aad en HRS services. Contacteer Aad voor meer informatie.

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: