LeadershipWatch

Archives


Leiding geven aan interculturele teams: Begrijp je de cultuurverschillen binnen jouw team?

This is a Dutch translation of a previously published Leadershipwatch article on how to deal with cross-cultural differences within your team. Click to read original article. Voor leidinggevenden is het vermogen om mensen op één lijn te krijgen, om mensen te…

Read More

Verandermanagement: Waarom het aligneren van mensen cruciaal is voor zij die veranderingen leiden

Puzzle pieces, leading change

This is a Dutch translation of a previously published Leadershipwatch article on the importance of people alignment, especially for those who lead change. Click to read original article.   ‘We hadden een duidelijke strategie uitgezet, maar ik zie nog steeds geen…

Read More